Obszary specializacji kancelarii:


Prawo w biznesie

 • Oferujemy kompleksowe usługi prawne dedykowane przedsiębiorcom, od doradztwa przy zakładaniu działalności gospodarczej po obsługę bieżących tematów w firmie.
 • Opiniujemy umowy gospodarcze jak np. umowy sprzedaży, zlecenia, dostawy, najmu oraz pomagamy w kształtowaniu zapisów takich umów, także w innych językach.
 • Konstruujemy i doradzamy przy tworzeniu umów o współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.
 • Asystujemy i doradzamy w spółkach kapitałowych, przy zgromadzeniach wspólników, zbyciu udziałów, umowach spółki, składamy wnioski o zmianę wpisów do KRS, pomagamy przy realizacji praw wspólników, rozwiązujemy złożone kwestie prawne wynikłe przy zarządzaniu spółką.
 • Ochrona przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją.
 • Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców i osób indywidualnych, umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, prawo do emerytury, renty, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy.

Prawo w gastronomii

Pomagamy przedsiębiorcom w założeniu biznesu gastronomicznego jak i na dalszych etapach jego prowadzenia. Restauracja, pizzeria czy kawiarnia - z uwagi na gąszcz przepisów i specyfikę branży te obszary działalności gospodarczej wymagają wiedzy specjalnej i dedykowanych działań.

 • umowy najmu lokalu użytkowego, ochrona praw wynajmującego i najemcy, wypowiedzenie umowy najmu
 • pozwolenia i koncesje przy prowadzeniu gastronomii
 • wymogi prawne i technologiczne w gastronomii, kontrole Sanepidu
 • koncesje na sprzedaż alkoholu
 • wspólnoty mieszkaniowe a zgody przy prowadzeniu działalności gastronomicznej
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją w gastronomii
 • umowy o pracę i zlecenia w gastronomii

Prawo spadkowe

Klientom indywidualnym pomagamy także w sprawach spadkowych.

 • ustalenie kręgu spadkobierców i zasad dziedziczenia
 • spadek z zagranicy
 • dziedziczenie a podział środków z rachunku bankowego spadkodawcy
 • wniosek o sądowe stwierdzenie nabycia spadku
 • spadkobiercy ustawowi i testamentowi
 • testament i unieważnienie testamentu
 • umowny dział spadku
 • wniosek o sądowy dział spadku
 • prawo do zachowku, pozew do sądu o zachowek
 • ustalenie terminu i wysokości zachowku
 • przyjęcie spadku

Windykacja

Pomagamy przedsiębiorcom odzyskać należności za wykonane usługi. Mamy wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń gospodarczych. Ale też i w ratowaniu zagrożonych firm. Pod naszą opieką są małe, średnie i duże firmy.

 • windykacja roszczeń sądowa i polubowna
 • odzyskiwanie należności dla przedsiębiorców
 • pozew o zapłatę
 • windykacja długów
 • sądowe dochodzenie roszczeń o zapłatę
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami i w postępowaniu egzekucyjny
 • reprezentacja klientów przed sądami i w postępowaniu egzekucyjnym
 • postępowanie antywindykacyjne, ochrona praw wierzycieli i dłużników
 • badanie zasadności roszczeń i formy ich egzekwowania
 • wierzytelność wymagalna
 • przedawnienie roszczeń
 • egzekucja z nieruchomości

Prawo autorskie

Zastrzeżenie nazwy, ochrona znaków towarowych, pomoc przy umowach dla artystów czy przy organizacji dużych imprez muzycznych - na tym obszarze czujemy się najlepiej, a nasze doświadczenie łączy się z pasją. Pomagamy łączyć sztukę z biznesem.

 • zgłoszenie praw do Urzędu Patentowego
 • rejestracja i ochrona logo, nazwy, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, znaku towarowego w Urzędzie Patentowym
 • prawo autorskie
 • prawo patentowe
 • prawo własności przemysłowej
 • ochrona prawna marki i firmy
 • umowa dzierżawy znaku towarowego
 • umowa o organizację imprezy muzycznej, eventu, festiwalu
 • umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • ochrona praw autorskich

Obsługa prawna firm zagranicznych

Służymy przedsiębiorcom naszym wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw gospodarczych i cywilnych z elementem zagranicznym. Asystujemy także w nabywaniu nieruchomości za granicą. Prowadzimy obsługę prawną w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

 • umowa język niemiecki, język angielski, język hiszpański
 • negocjacje i spotkania biznesowe w języku niemieckim
 • prawnik język niemiecki
 • prawnik język angielski
 • adwokat język niemiecki
 • adwokat język hiszpański
 • obsługa prawna w języku niemieckim
 • obsługa prawna w języku hiszpańskim
 • umowy i pisma po niemiecku
 • nabycie nieruchomości w Hiszpanii
 • zakup domu na Wyspach Kanaryjskich
 • mieszkanie na Teneryfie

Lokalizacja:

 • Kancelaria Adwokacka Joanna Michno
  ul. Sienkiewicza 28A
  50-335 Wrocław

Social Media: